Stacks Image 909
HUMAN RECOURSES


VAN
DIVERSITEIT
OM
GATEN
TE
VULLEN
NAAR
DIVERSITEIT ALS
KRACHT

HUMAN RESOURCES

(M) VERLEDEN

Mensen zijn belangrijk
“Menselijk kapitaal” als slogan
HR als papieren afdeling
Vacature invullen
Competitieve honorering
Opleiding, zo nu en dan
Diversiteit om gaten te vullen
Vrouwen ontbreken
Baan met toekomstig potentieel
“Human Resources”
“Bedrijfsleiding”
“Werknemers”
“Vennoten”
“Personeel”

TOEKOMST (V)

Mensen zijn alles
Menselijk kapitaal als strategie
HR om talent te ontwikkelen
De beste vinden
Excellente honorering
Voortdurende ontwikkeling
Diversiteit als kracht
Vrouwen leiden
Een geweldige plek om te werken
Talent!
Talent!
Talent!
Talent!
Talent!