Stacks Image 909
WERKEN


DE
BEWEGING
VAN
MANNELIJKE
NAAR
VROUWELIJKE
WAARDEN

WERKEN

(M) VERLEDEN

Aanbod gestuurd
Hoge torens
Papier
Zekerheid
Vergaderen tot vervelens toe
Plannen, plannen, plannen
Stabiliteit
“Let op mijn status”
Negentig procent is werkezel werk
Werken met “het vaste clubje”
Duidelijke organisatiegrenzen
Producten gaan jaren mee
Rekenen
Werknemers
Denken
9 - 5

TOEKOMST (V)

Vraaggericht
Lage kosten
Informatie (ICT)
Uitdaging
Samenkomen als het wenselijk is
Doen, testen, aanpassen, snel
Te gekke dingen
Let op mijn bijdrage
Automatisering doet het werk
Constant uitbreiden netwerk
Veranderende zakelijke allianties
Producten innoveren wekelijks
Innoveren
Talent
Voelen
24/7